Park ve Velešíně

Jaro je tady, a s ním začaly i terénní práce na parku kolem pramenného rybníku u sídliště Nad Cihelnou. Potěšitelné je, že park už má své první dárce i z Velešína. Krásné kmeny na přírodní odpočívadla v parku zajistila a darovala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje z pobočky Český Krumlov. Jistě se na nich bude příjemně relaxovat. Několik pěkných balvanů daroval městu pro park pan Milan Šimánek. Budou nejen zdobit břehové partie pramenného rybníka, ale pomohou vytvořit i dobré podmínky pro růst vodních a vlhkomilných rostlin – vřelé díky za ně! Stromy, keře a byliny (celkem 768 rostlin) jsou již připraveny k výsadbě. Nyní nám nezbývá nic jiného, než z toho všeho vytvořit příjemný zelený park. Sázet budeme každé úterý odpoledne a budeme rádi, když nám přijdete pomoct, aby se vše včas stihlo.

Na tomto místě bychom chtěli velice poděkovat Nadaci Partnerství, díky jejíž nezištné pomoci se může tento projekt realizovat. Nadace Partnerství totiž financuje činnosti, jež se nyní na místě budoucího parku dějí, v rámci programu, jehož motto je "Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem". Jako odpověď na některé otázky našich spoluobčanů tedy zdůrazňujeme, že park nefinancuje město ze svého rozpočtu – „pouze“ projekt parku všestraně podporuje a poskytuje jeho vytváření ideální podmínky.

Tento dar od Nadace Partnerství je vázán na aktivní zapojení místních občanů do všech fází utváření parku. Pokud nám umožní nejen vytvořit hezký relaxační park, ale také pomůže nalézt cestu k přírodě a k sobě navzájem, pak celý projekt splní beze zbytku svůj účel.

Projekt parku je vystaven v předsálí kina v KIS Velešín a v knihovně v místní základní škole.

Za Modron: Dana Kindlmannová

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP